VERKOPEN

Bij een eigendom verkopen komt direct al heel wat kijken. Zoveel dat wij U dit graag toelichten in een eerste kennismakingsgesprek. Toch lichten wij hier al een tipje van de sluier van wat onze service inhoudt :

1. Waardebepaling van Uw onroerend goed

Het hele verhaal start met een correcte en realistische waardebepaling ! Deze is volledig vrijblijvend en gratis voor wie overweegt om zijn eigendom te verkopen.

De waarde van Uw woning wordt niet zo maar uit de lucht gegrepen, na het bezoek aan Uw eigendom volgt er een grondige berekening en rekeninghoudend met verschillende factoren zoals constructie, materiaalkeuze, onderhoud, ligging, uitzicht, enz... komen wij tot een correcte prijsbepaling.

Daarna bekijken we samen aan welke prijs wij Uw woning gaan adverteren. Zeker in  deze financieel wat moeilijkere tijden is het van groot belang dat Uw woning aan de juiste prijs wordt geadverteerd. Hoe realistischer de prijs, hoe meer bezoeken en hoe groter de kans op een snelle succesvolle verkoop !

2. Uw persoonlijk verkoopsdossier

Bij de verkoop van een woning komt heel wat administratie kijken, deze taak nemen wij graag op ons. Samen met Uw notaris zorgen wij dat alle nodige documenten aanwezig zijn zoals o.a. het kadastraal uittreksel, de eigendomstittel, de stedenbouwkundige inlichtingen, het bodemattest, de watertoets, de keuringen van elektriciteit, de keuring van de stookolietank, het energieprestatiecertificaat, ... Aan de hand van deze documenten kunnen wij de kandidaat kopers volledig inlichten en bij verkoop wordt dit dossier overgemaakt aan de instrumenterende notaris met het oog op het opmaken van de akte.

Zoals U weet is de wetgeving vrij complex. Het vraagt heel wat inspanningen om op de hoogte te blijven van alle wetswijzigingen en regelgevingen. Katrien Piens is erkend vastgoedmakelaar bij het BIV, lid van de kamer van vastgoedexperten van België en sinds enkele jaren ook beëdigd vastgoedexpert. Wij trachten U dan ook zo goed mogelijk juridisch te begeleiden.

3. De tekoopstelling van Uw woning

Uw woning in de kijker zetten, dat is de bedoeling ! Waarheidsgetrouw, maar toch op een manier dat de woning het brede publiek aanspreekt. Duidelijke foto's en een volledige informatie zowel op de verschillende websites ondermeer Immoweb, Hebbes, Vlan, Kpvastgoed, ..., maar ook de geschreven pers zoals De Streekkrant, De Beiaard, Rondom magazine, Bonvivant magazine, Hebbes magazine, ... En natuurlijk mag de sociale media niet ontbreken, sinds dit jaar verspreiden wij ook alle info via Facebook. Belangrijk is ook ons opvallend TE KOOP bord aan de te verkopen woning, tenzij U dit liever discreet aanpakt.

De bezichtigingen met kandidaat-kopers doen wij op onze eigen persoonlijke manier. Ook onze kandidaat-kopers behandelen wij immers als individuele klanten met hun eigen behoeften. Geen "opendeurdagen" waarbij verschillende personen tegelijkertijd Uw woning doorlopen, elke bezoeker wordt door ons individueel begeleid zodat wij alle partijen op één lijn krijgen en zo de onderhandeling tot een goed einde kunnen brengen.


Bij een goed makelaarskantoor draait alles rond commercialiteit, maar ook rond flexibiliteit. Bezoek uren en dagen worden op voorhand vastgelegd met de verkoper en wij stellen ons uitermate flexibel op. Wij beseffen dat de meeste kandidaat-kopers een huis wensen te bezoeken na hun werk of in het weekend en wij passen ons daar naar aan !

Wij streven ook naar een goede communicatie tussen U en ons kantoor. Op regelmatige basis wordt U op de hoogte gebracht van de stand van zaken: welke reacties, reclame, bevindingen bezoekjes, enz... Geen fabeltjes of valse beloftes, we laten U eerlijk weten hoe we ervoor staat. Eerlijk duurt het langst en hoe beter wij samenwerken hoe sneller een succesvolle afloop !

4. De laatste fase

Wij begeleiden onze klanten tot bij de notaris en ook daarna !

De sleutels worden overhandigd bij de notaris en kort voor de akte nemen wij de tellerstanden op in de woning ( aardgas, water, elektriciteit ) en helpen wij koper en verkoper met het invullen van de juiste overnamedocumenten.

Zijn er achteraf nog zaken of vragen, dan kan U ook nadien nog bij ons terecht !

5. Commissie

Onze commissie is geen verrassing, deze werd op voorhand overeengekomen en staat genoteerd in onze opdracht tot verkoop. Natuurlijk spreekt het voor zich = geen resultaat is gelijk aan geen kosten ! U moet ons dus pas betalen wanneer de verkoop succesvol is verlopen. 

Onze commissie is ook op maat naargelang de verkoopprijs van Uw eigendom.

Op deze manier garanderen wij U de BESTE service aan de LAAGSTE prijs !

VERHUREN

Verhuren is soms nog complexer dan verkopen ... zowel op juridisch vlak met bijvoorbeeld de voortdurende wetswijzigingen, als voor het vinden van een geschikte kandidaat-huurder. Veel moeilijke vragen zoals opzegregelingen, onderhoud van onze huurwoning, waarborg, plaatsbeschrijvingen, schade, registratie, .... Het verhuren van een eigendom is daarom meer dan ooit een taak voor professionelen.

Hiermee kunnen wij U verder helpen:

 • Berekenen van een realistische huurwaarde van Uw woning of appartement
 • Aanvragen energieprestatiecertificaat
 • Gerichte publiciteit
 • Persoonlijke begeleiding bij elke bezoek
 • Voorstelling mogelijke kandidaat huurders
 • Met Uw goedkeuring het opmaken van de huurovereenkomst
 • Regelen huurwaarborg
 • Opmaken gedetailleerde plaatsbeschrijving ( niet in ereloon inbegrepen )
 • Controle betaling eerste maand huur
 • Registratie
 • Controle afsluiten brandverzekering huurder.
 • Opname meterstanden tellers aardgas, water en elektriciteit
 • Ook hier is ons ereloon geen verrassing, deze werd op voorhand overeengekomen en staat genoteerd in onze opdracht tot verhuur. Natuurlijk spreekt het voor zich = geen resultaat is gelijk aan geen kosten ! U moet ons dus pas betalen wanneer de huurovereenkomst werd ondertekend. 

  EXPERTISE

  Als beëdigd vastgoedexpert treden wij veelal op voor het maken van gedetailleerde schattingsverslagen, hierbij vindt U kort wat meer info :

  Waarom een schatting ?

 • Verkoop van eigen woning
 • Aankoop van nieuwe investering of woonst
 • Verdelingen vb. Schenkingen, echtscheidingen, mede-eigenaars, ...
 • Hypothecaire leningen
 • Aangiften nalatenschappen
 • Hoe gaan wij te werk ?

  1. Onderzoek ter plaatse & opmeten terrein + gebouw
  2. Bepalen TECHNISCHE factoren :
   • Ouderdom & sleet
   • Afwerking
   • Gebruikte materialen
   • Onderhoud
  3. Bepalen COMMERCIELE factoren :
   • Ligging grond
   • Configuratie & niveau
   • Oriëntatie woning
  4. Grondige analyse en berekening
  5. Verslag en motivatie

  Logo BIV
  logo KAVEX